Sinds 2013 hebben 5 universiteiten en hogescholen obligaties uitgegeven via Belfius Bank

Geert Gielens
chief economist Belfius

Nieuwe financieringsvormen voor scholen

Terwijl Vlaanderen en Wallonië zich schrap zetten voor de vergrijzing, kent Brussel naast vergrijzing ook verjonging. Die verjonging is het gevolg van migratiestromen en de aantrekkingskracht van de hoofdstad op jonge gezinnen. Een nijpend tekort aan scholen is het gevolg: 125 moeten er bijgebouwd worden. Belfius helpt bij de financiering.

Alternatieve oplossingen, zoals obligatie-uitgiftes, crowdfunding en privaat-publieke samenwerkingen (pps) geraken steeds meer ingeburgerd. Het succes van deze formules ligt in de interessante financieringsvoorwaarden en de diversificatie van de financieringsbronnen.

Belfius heeft ondertussen een opmerkelijk trackrecord opgebouwd in alternatieve financieringen. Sinds 2013 hebben 5 universiteiten en hogescholen obligaties uitgegeven via Belfius Bank. In totaal hebben 10 onderwijsinstellingen een programma bij de bank opgezet, waardoor ze schuldpapier (thesaurie – bewijzen) op lange en korte termijn kunnen uitgeven. Hun uitgiften vertegenwoordigen een uitstaand bedrag van 138 miljoen euro. Twee voorbeelden zijn de obligatie-uitgifte van de VUB in oktober 2015 en die van de universiteit van Bergen in januari 2016.