Nieuwe interface voor sollicitanten

De stad Namen besliste om het beheer van haar human resources te moderniseren. De belangrijkste factor bij een aanwerving is de mens zelf. Een efficiënt gedigitaliseerd beheer van de kandidaturen verhoogt de zichtbaarheid voor zowel de kandidaat als de rekruteerder. En als ze geen gebruik meer maken van een papieren dossier, hebben rekruteerders meer tijd voor interactie met de kandidaten.

Na een aanbesteding kreeg het bedrijf Kioskemploi de opdracht om een nieuwe website speciaal voor aanwervingen te maken en te implementeren. De nieuwe interface is aangenaam en gebruiksvriendelijk voor de sollicitanten en betekent tijdswinst voor de medewerkers van de hr-dienst van de stad. De kandidaten kunnen op afstand de evolutie van hun sollicitatiedossier opvolgen, op elk moment hun gegevens updaten (nieuwe ervaringen, diploma’s, enzovoort). Alerts waarschuwen hen automatisch zodra er een nieuwe vacature vrijkomt die past bij hun profiel.