Ondergronds bouwen zonder bovengrondse hinder

Verstedelijking zet zich door. Tegen 2030 woont meer dan 36 procent van de wereldbevolking in stedelijk gebied. Een duurzaam beleid voor stadsontwikkeling (‘smart cities’) en ruimtelijke planning streeft vandaag naar compacte en multifunctionele steden.

Voorzieningen en infrastructuren gaan daarbij ondergronds om de bovengrond te ontlasten. Wallslotrobot (of ‘Wallie’) werd ontwikkeld voor de realisatie van ondergrondse infrastructuur. De robot graaft vanuit ruimtes met een beperkte vrije hoogte een verticale schacht tot maximaal 30 m diepte. Zodra de gewenste diepte bereikt is, wordt Wallie uit de schacht verwijderd en verplaatst naast de pas gevormde sleufkolom om daar opnieuw te beginnen.

Zo ontstaat een nieuw ondergronds bouwvolume. Daarboven kan ondergronds een dak worden gebouwd. Zo ontstaat een ‘doos’ die ingevuld kan worden als parking, woonruimte, winkelcentrum… Resultaat? Grootschalige ondergrondse infrastructuurprojecten, gerealiseerd zonder bovengrondse hinder.