Ondergronds warmtenet kent forse uitbreiding

Roeselare kent al sinds 1986 een warmtenet als groen alternatief voor individuele verwarmingsketels. Het principe is eenvoudig: een verbrandingsoven van MIROM, de lokale afvalverwerker, brengt via ondergrondse warmwaterleidingen warmte tot bij woningen, openbare gebouwen en bedrijven. Het afgekoelde water stroomt terug naar de warmtecentrale, waar het opnieuw opgewarmd wordt. Tot 2011 kende dit netwerk haast geen evolutie, maar sindsdien is het een aaneenschakeling van projecten geworden die elkaar steeds sneller opvolgen.

In 2011 en 2012 werd het warmtenetwerk aangesloten op respectievelijk een appartementsblok en een woonwijk. Daarmee werd de eerste stap gezet naar residentiële verwarming. In de jaren daarna volgden geregeld nieuwe uitbreidingen. Tegen eind 2017 zijn nog eens 10 kilometer extra leidingen gepland, waardoor het volledige ondergrondse tracé dan 19 kilometer lang zal zijn. De verbrandingsoven, die 8 ton aan niet-recycleerbaar afval per uur kan verwerken, bespaart dan via het warmtenet het equivalent van 5 miljoen liter stookolie