Organisatie thuisverpleging verkleint ecologische voetafdruk

Het Wit-Gele Kruis van Antwerpen draagt niet alleen zorg voor patiënten, maar ook voor de maatschappij in het algemeen. De organisatie voor thuisverpleging is met 930 dienstwagens goed voor meer dan 10 miljoen dienstkilometers en 2 miljoen kilometers voor privégebruik per jaar. Als eerste stap naar een groener wagenpark gaf het 3 verpleegkundigen, die actief zijn in het centrum van Antwerpen, een elektrische wagen ter beschikking.

Het Wit-Gele Kruis van Antwerpen neemt al langer initiatieven rond maatschappelijk verantwoord ondernemen: recyclage van gsm’s en inktpatronen voor het goede doel, recyclage van gebruikt papier tot kladblokjes, plooifietsen voor verpleegkundigen in stedelijke omgevingen…

De elektrische wagens passen in de doelstelling om de CO2-uitstoot van de dienstwagens fors te verminderen en de ecologische voetafdruk te verkleinen, zonder te raken aan de kwaliteit van zorg. Na een positieve evaluatie van het project kan het elektrische wagenpark uitgebreid worden.