Platform voor optimaal beheer openbaar domein

Een stad moet haar openbaar domein beheren als een ‘goede huisvader’. Maar door de verspreide beleidsverantwoordelijkheid beschikken steden niet over kwalitatieve basisgegevens.

Daarom zet de stad Aalst het (OD)²-platform op, een open informatie- en communicatieplatform, met integratie van alle terreinobjecten: parken, pleinen, bomen, fietspaden, meubilair, speeltoestellen… Ze wil via dit platform ook open communiceren met externe partijen over haar werking: meldingen, suggesties, (groen)beheer, planning, analyses …

Voornaamste doelstellingen? De bevordering van de kwaliteit van de openbare ruimte door een proactief beheer, transparante interactie met de burger, het optimaal inzetten van middelen en de creatie van een omvangrijke databank.

Op lange termijn is het de ambitie om álle interacties rond het openbaar domein digitaal te laten gebeuren, evenals de interne verwerking, opvolging, beheerplanning en monitoring. Maar ook op korte termijn wil de stad zich zo open mogelijk positioneren door in de eerste plaats in te zetten op een sterkere betrokkenheid van de burger als evenwaardige partner.