Politie gebruikt WhatsApp in de strijd tegen diefstal

Politiezone Het Houtsche (Beernem, Oostkamp, Zedelgem) gebruikt de digitale berichtendienst WhatsApp om diefstallen te bestrijden in bedrijven en handelszaken. Bedrijfsleiders en bewoners in een bepaalde industriezone delen verdachte bewegingen met hun smartphone in een berichtengroep, waar ook de politie actief is. De coördinerende rol is weggelegd voor de bedrijfsleiders. De politie biedt ondersteuning.

Enerzijds werkt deze strategie preventief en worden potentiële dieven afgeschrikt. Anderzijds voelen bedrijfsleiders zich betrokken en worden ze gerustgesteld. Elke WhatsApp-groep telt een ambassadeur die de groep beheert en bedrijfsleiders en bewoners uitnodigt om tot de groep toe te treden.

Alle gebruikers gaan akkoord met een intentieverklaring over de gedragsregels: hoffelijk zijn, niet discrimineren en de informatie niet verspreiden via andere sociale media. Ook de gemeentebesturen staan volledig achter het project en bieden de infrastructuur aan voor de organisatie van infosessies.