Regenwater verzamelen en slimmer verdelen

Nature Solutions begeleidt ondernemingen die het waterbeleid van hun gebouwen en terreinen willen optimaliseren. Door regenwater te bufferen, kun je het hergebruiken of vertraagd lozen. Dat voorkomt wateroverlast, optimaliseert productieprocessen, én werkt ook kostenbesparend: je hebt minder tot geen leidingwater meer nodig.

Het regenwater dat op onze bedrijfsdaken valt, kan beter gebruikt worden door het te verdelen over verschillende verbruikers. Want kleine bedrijven verbruiken in veel gevallen meer leidingwater dan grote bedrijven. Door te verzamelen en te verdelen kunnen bijvoorbeeld de grootste verbruikers hun bedrijfsprocessen volledig naar regenwater omschakelen. Nature Solutions hoopt samen met een gemeente, provincie of intercommunale een samenwerking op te starten om dat idee in de praktijk om te zetten. Voor zo’n project komen verschillende subsidies in aanmerking.