Het toekomstpotentieel is enorm. In Belgische scholen, overheidsgebouwen, sociale woningen, sporthallen en rusthuizen is de nood aan energiebesparende investeringen zeer groot

Joost Declerck
promotor B2G Belfius

REnnovates: energie-efficiënte renovaties op Europees niveau

In slechts 2 weken tijd geeft het Europese REnnovates-project oude huizen een nieuwe isolatie, een dak met zonnepanelen en een warmtepomp. De nulenergiewoningen kunnen zo weer 40 jaar mee. Belfius onderzoekt als partner het potentieel voor ons land.

REnnovates is een 3 jaar durend Europees gesubsidieerd project uit het Horizon 2020-innovatieprogramma. “De basis ligt in Nederland, bij het Stroomversnellingproject”, vertelt Joost Declerck, promotor B2G (Business to Government) bij Belfius.

“De aannemersgroep BAM is in Nederland gestart met een unieke renovatietechniek voor sociale huurwoningen. In 2 weken tijd worden oude huizen energie-efficiënt gemaakt. Ze krijgen een nieuwe geïsoleerde buitenschil, een nieuw dak met zonnepanelen en een warmtepomp. De kostprijs van die renovatie is lager dan bij afbraak en nieuwbouw. En de bewoners hoeven niet te verhuizen. De gerenoveerde woonhuizen kunnen zo makkelijk opnieuw 40 jaar mee. Bovendien veranderen ze ook in zogenoemde nul-op-de-meterhuizen: woningen die op jaarbasis net zoveel elektriciteit genereren als verbruiken.”

Energieoverschot slim gebruiken

REnnovates wil dit op Europese schaal doortrekken, in andere landen en klimaatzones. Niet alleen voor sociale woningen, maar ook voor privéwoningen, flatgebouwen, kantoren, bedrijven en openbare gebouwen van steden en gemeenten. Het kijkt ook naar oplossingen voor de overproductie aan elektriciteit, die dergelijke gerenoveerde gebouwen tijdens zonnige periodes genereren.

“We willen een smartgrid installeren die het energieverbruik via batterijopslag in de woning en op wijkniveau optimaliseert. Concreet: als de ene woning te veel energie produceert, kan een ander gebouw daar misschien gebruik van maken of de opgeslagen energie kan tijdens de daluren gebruikt worden. Die methodes worden nu uitgetest in Nederland, Polen en Spanje”, legt Joost Declerck uit.

Ook in België? Belfius onderzoekt

Belfius onderzoekt of dit renovatiemodel ook uitvoerbaar is in België en hoe het kan worden gefinancierd. “Socialehuisvestingsmaatschappijen dienen in het Stroom – versnelling-concept een deel van de huur te gebruiken om hun woningen te renoveren. Wij bekijken hoe dat in België zou kunnen werken. Want om de uitvoeringskosten per eenheid te drukken, heb je renovatieprojecten op grote schaal nodig”, aldus Joost Declerck.

Daar ontwikkelt Belfius vandaag financiële modellen voor, bijvoorbeeld via de derdeinvesteerdersregeling. De aannemer betaalt de investering, in ruil voor een maandelijkse afbetaling door de eigenaars. Die kunnen dat betalen met wat ze uitsparen door hun sterk verlaagde energiefactuur.

Het toekomstpotentieel is enorm, meent Joost Declerck. “Alleen al in de Belgische scholen, overheidsgebouwen, sociale woningen, sporthallen en rusthuizen is de nood aan energiebesparende investeringen zeer groot.”