Rijdende reclameborden met levensreddende boodschap

Jaarlijks sterven tientallen Belgen in woningbranden. Vorig jaar telde Vlaanderen alleen al ruim 40 slachtoffers. Nochtans kunnen rookmelders en een vluchtplan heel wat ellende vermijden. Daarom verspreidt de Hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant – die 7 brandweerdiensten in 32 gemeentes bundelt – deze levensreddende boodschap op rijdende reclameborden. Meer bepaald: via reuzegrote stickers die op 8 brandweerwagens geplakt werden.

Brandweerwagens vallen op in het straatbeeld. Daardoor krijgt de boodschap extra aandacht, ook van doelgroepen die via andere wegen niet bereikt kunnen worden. Ook werd gekozen voor duurzaam materiaal: de levensduur van de stickers bedraagt 7 jaar. De kostprijs van het hele project? 16.700 euro, waarvan 2.000 euro besteed werd aan het ontwerp. De Hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant stelt de bronbestanden van de stickers trouwens gratis ter beschikking van collega’s in andere hulpverleningszones.