Risicoloos investeren in een lager energieverbruik

Een energie-efficiënt gebouw neerpoten: het klinkt goed, maar is in de praktijk niet zo vanzelfsprekend. “Zal de investering lonen?” Die vraag is wellicht de grootste rem voor overheden en bedrijven. Energieprestatiecontracten zijn het antwoord. Ze maken energiebesparende investeringen risicovrij en budgetneutraal.

Een onderneming of lokale overheid die haar vastgoedpatrimonium energiezuiniger wil maken, heeft geen garantie dat die investering ook tot besparingen leidt. Toch niet als ze deze vaak complexe projecten en de bijhorende risico’s, zoals de financiering, het vinden van de juiste expertise en de garantie op het verwachte energierendement, helemaal zelf in handen neemt. Met energieprestatiecontracten (EPC) is dat anders. Via deze overeenkomsten kunnen steden en gemeenten, ziekenhuizen en ondernemingen hun projecten bundelen, en ze volledig aan een Energy Service Company, kortweg ESCO, toewijzen.

ESCO adviseert én coördineert

De ESCO levert de technische expertise, staat eventueel in voor de volledige financiering van het project, voert de werken uit en garandeert dat het vooropgestelde besparingsniveau behaald én behouden wordt. En dit gedurende de hele terugverdientijd. Met wat de opdrachtgever aan energie bespaart, vergoedt hij de ESCO. Zo verzekert hij zich van een risicovrije en budgetneutrale oplossing. Dankzij deze manier van werken kan een bouwheer ook ingrepen opnemen met een langere terugverdientermijn en een nog groter rendement.

“Wie een EPC afsluit, ziet zijn onderhouds- en energiekosten drastisch dalen binnen een periode van 5 tot 20 jaar”, zegt Lieven Vanstraelen, voorzitter van koepelfederatie Belesco. Die verenigt ESCO’s en partners zoals Belfius. Belesco promoot de EPC-aanpak. En met succes. Sinds midden jaren 90 zijn EPC’s aan een opmars bezig. Toch merkt Lieven Vanstraelen dat het in België vooral nog pioniers zijn die er gebruik van maken.

Ambitieuze totaalaanpak

Hoe dat komt? Onbekend is onbemind, dat is zeker een van de redenen, meent Lieven Vanstraelen. “Net zoals een gebrek aan expertise. Organisaties weten vaak niet hoe ze aan een grootschalig energieproject moeten beginnen. Hier speelt de EPC-facilitator een cruciale rol. Hij maakt een ambitieuze totaalaanpak mogelijk, met een mix van investeringen en verschillende terugverdientijden. Met zijn knowhow van de EPC-methodiek ontzorgt hij organisaties volledig, zoals een architect dat doet bij de bouw van een woning.”

Wie een energie prestatie contract afsluit, ziet zijn onderhouds- en energiekosten binnen 5 tot 20 jaar drastisch dalen
Lieven Vanstraelen, voorzitter Belesco

De EPC-facilitator brengt de gebouwen in kaart die in een EPC gebundeld kunnen worden, analyseert het energieverbruik en definieert de maatregelen om dat verbruik te verminderen. Hij helpt organisaties bij de aanbesteding van hun projecten en coördineert de werkzaamheden. Ook begeleidt hij de vastgoedeigenaar bij een optimale financiering van de projecten.

Financiering is maatwerk

De financiering van een energiebesparende investering is altijd maatwerk. Overheden en ondernemingen kunnen de projecten zelf financieren, investeringskredieten aanspreken of de ESCO vragen om de financiering op zich te nemen. Zowel de opdrachtgever als de ESCO kan daarvoor bij Belfius terecht. De bank ontwikkelde met de Europese Investeringsbank (EIB) de kredietlijn ‘Smart Cities and Sustainable Development’ die onder andere energiebesparende vastgoedinvesteringen financiert tegen een voordelige rentevoet.

Wij stimuleren slimme initiatieven rond energie-efficiëntie, omdat we geloven dat de hele Belgische maatschappij daarbij wint
Philippe Dedobbeleer, hoofd product management Belfius Public & Corporate Banking

Philippe Dedobbeleer, hoofd product management Belfius Public & Corporate Banking: “Bij Belfius stimuleren we al jaren slimme initiatieven rond energie-efficiëntie, denk maar aan onze Smart Awards. We zijn dus vragende partij om EPC-projecten te ondersteunen. Meer zelfs: we zijn er een voorvechter van, omdat we geloven dat de hele maatschappij hierbij wint. Zo helpen we mee de klimaatdoelstellingen te behalen, vergroten we onze energieonafhankelijkheid en scheppen we werkgelegenheid. Alle oplossingen die een private of publieke organisatie nodig heeft, zijn er. Laten we er samen onze schouders onder zetten.”