Intelligente datacommunicatie moet het verkeer efficiënter, veiliger en zuiniger maken

Jean-Pierre Deknop
business development manager Intelligent Traffic Systems Siemens

Siemens leert de wegen praten

In Zweden bundelt Siemens zijn krachten met de overheid om de ecologische voetafdruk van de transportsector sterk te verminderen. Dichter bij huis leert het technologiebedrijf verkeerslichten, autosnelwegen en wagens met mekaar ‘praten’. Een blik op de mobiliteit van de toekomst.

eHighway is een proefproject dat voortspruit uit de Zweedse ambitie om in 2030 volledig brandstofonafhankelijk te zijn. De Zweedse overheid, Siemens en Scania pakken er samen het vrachtvervoer mee aan, verantwoordelijk voor ruim 16 procent van de CO2-uitstoot in Zweden.

“Elektro-mobiliteit kwam als voorstel uit de bus: hybride vrachtwagens die met slimme stroomcollectoren elektrisch aangedreven worden via bovengrondse contactlijnen”, legt Jean-Pierre Deknop, business development manager Intelligent Traffic Systems bij Siemens, uit. Deze oplossing doet het energieverbruik tot de helft dalen en er is geen lokale CO2-uitstoot meer. “Tegelijk blijft het systeem flexibel, want de hybride trucks schakelen moeiteloos over naar een aandrijving op diesel, aardgas of batterijen.” De eHighwigh is met name effectief op wegen waar trucks ongestoord kunnen rijden, bijvoorbeeld rond havens of industrieterreinen. Het project zal 2 jaar lopen.

16%

Het aandeel van vrachtvervoer in de totale CO2-uitstoot in Zweden. Daarom is dat vrachtvervoer een actiepunt voor de Zweedse overheid.

Coöperatieve mobiliteit is de toekomst

Siemens ziet veel heil in de coöperatieve mobiliteit om verkeersstromen te optimaliseren. In dit model communiceren auto’s met elkaar én met de verkeersinfrastructuur, zoals verkeerslichten of wegenwerken. “We leren de wegen praten”, lacht Jean-Pierre Deknop. “Weggebruikers ontvangen via hun dashboard actuele informatie over wegenwerken, incidenten en gevaarlijke situaties. Wegbeheerders kunnen dankzij de realtime data efficiënt ingrijpen, bijvoorbeeld door alternatieve routes voor te stellen.”

Siemens rolt her en der proefprojecten uit. “In Nederland bestrijden we samen met publiek-private partners  spookfiles op de A58, door snelheidsadviezen naar automobilisten te sturen. En ook de internationale samenwerking komt op gang. Oostenrijk, Duitsland en Nederland testen hoe het verkeer tussen de drukke corridor Wenen-Rotterdam veiliger en soepeler kan verlopen. Ook in België zijn de gesprekken volop aan de gang. Efficiënter, veiliger en zuiniger verkeer lijkt op termijn een haalbare kaart.”