Smart Award Nominee

Slimme technologie maakt Namen toegankelijker

De stad Namen plant een slim vervoerssysteem dat mobiliteitsgegevens verzamelt, centraliseert en verwerkt. Het doel? Gebruikers in realtime informeren over de toegang tot de stad: verkeer, parkeerplaatsen, openbaar vervoer…

Het slim vervoerssysteem (SVS) van Namen informeert burgers over mobiliteit en reikt hen oplossingen aan die rekening houden met de verschillende vervoermiddelen. Op de belangrijkste verkeersassen naar de stad worden toestellen geplaatst die gegevens verzamelen: camera’s met automatische nummerplaatherkenning, sensoren, tellussen, enzovoort… Via panelen wordt informatie over verkeersstromen en parkeerplaatsen verstrekt. “Die toestellen op de weg worden aangevuld met 2 boordtabellen, een voor de administratie en een voor de burgers”, zegt Catherine Noël, hoofd van de dienst Mobiliteit. “De gegevens in open data worden gerecupereerd en geëvalueerd vooraleer ze gecentraliseerd en verwerkt worden. Zo geven we in realtime betrouwbare informatie aan gebruikers en beheerders van het netwerk.”

Dezelfde infrastructuur

Het SVS informeert reizigers over de meest geschikte reisweg en parkeergelegenheid. “Met dit systeem willen we echt good practices in mobiliteit aanmoedigen”, vervolgt Bérénice Ruyssen, medewerkster van de dienst Mobiliteit. Die uitwisseling van informatie is alleen mogelijk met open data. “Mobiliteit belangt iedereen aan”, bevestigt Catherine Noël. “Met slimmere technologie maken we de stad toegankelijker met dezelfde infrastructuur. Bovendien draagt het SVS bij aan andere mobiliteitsprojecten, zoals de aanleg van een unieke en dynamische busstrook. In de heenrit rijdt de bus in de ene richting en in de terugrit in de andere richting.”

Dankzij open data kunnen wij in realtime betrouwbare informatie geven aan gebruikers en beheerders
Catherine Noël, hoofd dienst Mobiliteit Namen
Twee uitstekende overeenkomsten 

Verschillende partners reageerden al positief op het lastenboek: de Service Public de Wallonie (SPW)-Direction des routes de Namur, de groep TEC Namur-Luxembourg, het verkeerscentrum van het Waalse Gewest (PEREX) en Sofico (Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures). Met Sofico en Wallonië werd een overeenkomst ondertekend over de overdracht van de gegevens. “Wij mogen de optische vezel- en elektriciteitsnetwerken van Sofico en de SPW gebruiken. Het gaat om een gratis uitwisseling van diensten tussen de stad Namen, Sofico en de SPW, aan wie wij de verzamelde gegevens bezorgen”, zegt Catherine Noël.

Een tweede overeenkomst bindt de stad Namen aan het AWAC (Agence wallonne de l’air et du climat) en aan het Institut scientifique de Service public (ISSeP). “Het was dé gelegenheid om een partnership aan te gaan. Het doel? Een permanent station dat de luchtkwaliteit meet via een netwerk van microsensoren in Namen en Jambes”, zegt Bérénice Ruyssen. Het lastenboek voor het slim vervoerssysteem werd in januari bekendgemaakt. Het moet eind 2018, begin 2019 operationeel zijn.