Slimme tools optimaliseren ondernemen in de kern

Leiedal, de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen, optimaliseert met het project Kameleon de ruimte om te ondernemen in de kernen. Net zoals een kameleon zich aan zijn omgeving aanpast, gaat het project na op welke manier bedrijfsactiviteiten naadloos in een stedelijke of gemeentelijke kern kunnen opgaan. Dat kan door vraag en aanbod op het vlak van ondernemingsruimte weloverwogen te matchen.

Het project verbetert de bedrijfshuisvestingsmogelijkheden in de stedelijke of gemeentelijke kern. Een optimale dienstverlening via een online geoloket verzekert een objectieve en geïntegreerde opvolging van economische ruimtevragen. Lokale overheden kunnen ook een proactief beleid voeren via een digitale tool die mee de beleidsprioriteiten bepaalt, waarbij op basis van de data in het geoloket automatisch prioritaire sites worden gedetecteerd.

Die datagedreven en geïntegreerde aanpak biedt een pak kansen en voordelen: sterke en levendige kernen, het vrijwaren van open ruimte buiten het centrum, minder woon-werkverplaatsingen over lange afstanden, energiebesparing en een hogere werkgelegenheid.