Een slimme zorg is efficiënt georganiseerd, toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar voor de patiënt én de overheid

Maggie De Block
federaal minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken

Slimme zorg verhoogt kwaliteit en drukt factuur

Technologische innovaties, het ontstaan van ziekenhuisnetwerken en een betere verdeling van de medische taken zullen onze zorg zowel beter als betaalbaarder maken. Dat zegt Maggie De Block, federaal minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken.

In de zorg van morgen staat de patiënt centraal, zegt de minister. De gemiddelde leeftijd stijgt, waardoor er meer chronische zorg nodig is. De bereikbaarheid van zorgverleners zoals artsen en verpleegkundigen, maar ook van apothekers, wordt alsmaar belangrijker. Ze zullen in de toekomst ook nauwer moeten samenwerken.

Innovaties in de zorg kunnen daarbij helpen. Via mHealth-toepassingen worden nu hier en daar al parameters als hartslag en bloeddruk thuis bij de patiënt geregistreerd en meteen doorgestuurd naar een arts of ziekenhuis. Een goede evolutie, meent de minister. “Wanneer zorgverleners en ziekenhuizen alle medische informatie over hun patiënten digitaal delen, neemt de kwaliteit van de gezondheidszorg alleen maar toe.”

24 miljard euro

Het bedrag dat we in 2017 uitgeven aan gezondheidszorg.

Dat heeft gevolgen voor de afbakening van de vakgebieden tussen de zorgverstrekkers. Die zal vervlakken en plaatsmaken voor interdisciplinaire samenwerkingen, meent Maggie De Block. “Over die vervagende grenzen tussen de verschillende zorgberoepen bevragen we daarom vandaag al 30.000 artsen, specialisten en verpleegkundigen.”

25 ziekenhuisnetwerken

Ook de ziekenhuizen staan voor grote veranderingen. Vandaag telt ons land meer dan 100 niet-psychiatrische ziekenhuizen, vaak met verschillende vestigingsplaatsen. Die zullen de komende jaren samenwerken in maximaal 25 ziekenhuisnetwerken.

“Zo kunnen we de medische taken optimaal verdelen: hooggespecialiseerde zorg, zoals de behandeling van bepaalde types kanker en sommige chirurgische ingrepen, vraagt een concentratie van expertise. Die zorg zullen we dus steeds meer op netwerkniveau organiseren. Tegelijkertijd moeten we aandacht blijven hebben voor de nood aan zorg op lokaal niveau, dicht bij de patiënt”, aldus Maggie De Block.

Smart care

De definitie van een slimme zorg is duidelijk: “Die is efficiënt georganiseerd, toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar voor de patiënt én de overheid”, volgens de minister.

“We geven nu ongeveer 10 procent van ons bnp uit aan gezondheidszorg. Dat vertaalt zich voor 2017 in meer dan 24 miljard euro. Om onze zorg de komende jaren betaalbaar te houden, moeten we op een slimme manier besparen: door overconsumptie aan te pakken, hervormingen door te voeren én de patiënt via bewustmakingscampagnes te wijzen op bepaalde gezondheidsrisico’s. Al die elementen samen zijn cruciaal om een goede gezondheidszorg voor de volgende generaties te vrijwaren.”