Slow food in de crèche

De gemeente Silly ondertekende in 2015 het Burgemeestersconvenant. Doel? De energetische impact tegen 2020 met 20 procent doen dalen. Om die doelstellingen op korte termijn te behalen, focust Silly onder meer op het plaatselijk welzijn.

Bewegingen zoals Slow Food en Cittaslow ondersteunen mee acties die voorrang geven aan het heden, smaakopvoeding en rechtstreeks contact tussen producenten en consumenten. Voortaan worden alle maaltijden in de gemeentelijke crèche bereid met lokale producten.

En er zijn nog acties met het oog op een betere samenleving. Het cultureel centrum hanteert een zero-afvalpolitiek. Twee schoolgebouwen en een administratief gebouw kregen zonnepanelen. De gemeente kocht ook een elektrische auto en fietsen voor het gemeentepersoneel. Daarnaast krijgt de zogenoemde ‘zachte mobiliteit’ voorrang, onder meer door de aanleg van wandelpaden aan scholen of van paden die toekomstige woonwijken verbinden met het station.