Smart Belgium activeert steeds meer slimme projecten

Hoe kunnen lokale overheden, bedrijven, burgers, zorg en onderwijs werken aan een betere en slimmere samenleving? Daar geeft Belfius met ‘Smart Belgium’ nu al twee jaar het antwoord op. “Alleen door alle partijen samen te brengen, komen baanbrekende projecten tot leven.”

“Smart Belgium is uitgegroeid tot één groot ecosysteem”, zegt Dirk Gyselinck, Head of Public & Corporate Banking en lid van het directiecomité bij Belfius. “Zo creëert de bank partnerships tussen publieke en private spelers. En ontstaan er steeds nieuwe initiatieven die de samenleving sterker en duurzamer maken.”

“Via ‘Smart Belgium’ brengt Belfius alle stakeholders samen. We organiseren hiervoor coachingsessies en seminars, en nodigen hen uit op evenementen van partners. Dat zijn sleutelmomenten om innovatieve financieringsmodellen in de kijker te zetten om hun ‘smart’ projecten te verwezenlijken”, legt Gyselinck uit. Maar er is meer. “Belfius adviseert verder over innovatieve oplossingen, en faciliteert binnenkort de cocreatie ervan. Met de Smart Belgium Awards, die onlangs voor de tweede maal uitgereikt werden, zien we de bekroning op al die maatschappelijke engagementen.”

“Samen ontwikkelen we concrete oplossingen voor een aantal maatschappelijke uitdagingen. Die bundelen we in 8 smart domeinen: circulaire economie, milieu, energie, mobiliteit, gezondheid, preventie, stadsontwikkeling, onderwijs en smart city diensten.”

Slimme financieringsmodellen

Concrete voorbeelden? Het Belfius Energy Efficiency Package (BEEP) stimuleert overheden en ondernemingen om te investeren in energie-efficiënte oplossingen voor gebouwen. Een Energy Service Company stelt een waaier aan energiediensten, inclusief financiering, voor. “Een kant-en-klaar milieuvriendelijk besparingspakket dat we onze klanten aanbieden”, zegt Dirk Gyselinck.

Als bank maken we deel uit van de ‘Green Deal Circulair Aankopen’, een initiatief van onder meer Vlaanderen Circulair, VVSG, The Shift en Bond Beter Leefmilieu.
Karmen Wijnant, Directrice Client Development Public & Corporate Banking bij Belfius

Om de transitie naar een circulaire en deeleconomie te ondersteunen analyseert Belfius Lease nieuwe, bijpassende financieringsmodellen. Karmen Wijnant, Directrice Client Development Public & Corporate Banking bij Belfius: “Als bank maken we deel uit van de ‘Green Deal Circulair Aankopen’, een initiatief van onder meer Vlaanderen Circulair, VVSG, The Shift en Bond Beter Leefmilieu. Als facilitator ondersteunen we bedrijven met een circulair businessmodel. Het doel? Concrete acties opzetten om circulaire aankopen te promoten en te stimuleren.”

Samen naar een slimmere samenleving

In oktober 2017 zagen we de oprichting van ‘Smart Belgium Services’. Deze dochteronderneming van de bank treedt op als bruggenbouwer en projectontwikkelaar rond slimme strategieën en oplossingen. “Want door proactief samen te werken, kunnen alle belanghebbenden goedkoper en sneller slimme oplossingen identificeren, opzetten, uitrollen en onderhouden”, zegt Dirk Gyselinck. “Smart Belgium Services zorgt enerzijds voor de marketplace, events gericht op de verschillende doelgroepen en voorziet in de juiste tools en innovatieve processen”, somt Karmen Wijnant op.

“Daarnaast verlenen we advies om de transformatie naar een digitaal Smart Belgium verder te voltooien. De amper één jaar oude Belfius-spin-off BrightKnight, dat digitale automatiseringsprocessen (RPA) ontwikkelt op maat van gemeenten, bedrijven en organisaties, past perfect in dat kader”, vertelt Dirk Gyselinck. “Softwaretechnologie die we als bank gebruiken, onder meer om efficiëntiewinst te boeken, delen we nu ook met onze partners.”

Alleen door samen te werken maken we de Belgische maatschappij slimmer en beter.
Dirk Gyselinck, Head of Public & Corporate Banking en lid van het directiecomité bij Belfius

Inspireren en faciliteren

Belfius wil blijven inspireren met slimme concepten. “En daarvoor werken we samen met scholen en universiteiten uit alle hoeken van het land”, zegt Karmen Wijnant. “Zo is er nu bijvoorbeeld de oprichting van de Leerstoel Smart Cities aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), onder leiding van professor Pieter Ballon. Daar wisselen deskundigen en de publieke en private sector kennis en ervaringen uit, worden theorieën wetenschappelijk onderzocht en komen nieuwe initiatieven tot leven.”

“Alleen door samen te werken maken we de Belgische maatschappij slimmer en beter. Als Belgische bank vinden we het belangrijk om hier de komende jaren onze schouders onder te blijven zetten”, besluit Dirk Gyselinck.