Gemeenten kunnen bij ons terecht voor een draaiboek dat adviseert en begeleidt bij alle bancaire stappen in het volledige fusietraject

Gwendoline Hoorelbeke
client development management Public & Social Banking bij Belfius

Smart City Diensten maken lokale overheden klaar voor morgen

Lokale overheden die zich via een fusie of slimme diensten klaarstomen voor de toekomst, kunnen voortaan rekenen op de Smart City Diensten van Belfius. Het aanbod bevat zowel het innovatief automatiseren van processen via softwarerobots als strategisch advies en begeleiding. “Dit zal vooral het interne proces in de lokale besturen verbeteren.”

Gemeenten denken vandaag stevig na over hun organisatie en hoe ze die zo efficiënt mogelijk kunnen maken. Een fusie is een van de denksporen. “Gemeentes informatie geven over hun schuldprofiel is een onderdeel van onze Smart City Diensten. Dat betekent ook dat we de gemeenten begeleiden bij de keuze van de kredieten die Vlaanderen kan overnemen bij een vrijwillige fusie”, zegt Gwendoline Hoorelbeke, client development management Public & Social Banking bij Belfius.

“Ook via onze jaarlijkse studie ‘Lokale Financiën’ informeren we gemeenten uitgebreid. Via een financieel profiel per gemeente krijgt elk bestuur zijn eigen cijfers. In dat individueel financieel profiel staan onder andere de gemiddelde inkomsten en uitgaven per inwoner voor belangrijke budgetposten. Op die manier kunnen gemeenten en steden zich benchmarken ten opzichte van elkaar.”

Lokale overheden kunnen ook een beroep doen op de Smart City Diensten van Belfius voor een draaiboek dat het voortraject van een fusie beschrijft, met een inventaris van alle bancaire producten en diensten. Dat is een grote hulp bij een vlotte en comfortabele overgang naar de nieuwe fusiegemeente.

Digitale innovatie

Belfius ondersteunt lokale overheden ook bij de vereenvoudiging en automatisering van interne processen en de dienstverlening aan de burger. Dat doet het via The Studio, een dochteronderneming van Belfius die in digitale technologie gespecialiseerd is. “We implementeren zelf software-roboticatoepassingen voor lokale overheden”, vertelt Ronny Neckebroeck, CEO van The Studio. “Vandaag ligt onze digitale focus op Robotic Process Automation (RPA): de automatisering van manuele, repetitieve processen over verschillende applicaties heen.”

We automatiseren om de robot uit de mens te halen, zodat een medewerker tijd krijgt om meer toegevoegde waarde te creëren, met de klant als focus
Ronny Neckebroeck, CEO The Studio bij Belfius

Softwarerobot

BrightKnight is daar een voorbeeld van. Het past volledig in de filosofie van de Smart City Diensten van Belfius. “BrightKnight is een filiaal van the Studio dat RPA-diensten en advies aanbiedt, waarbij een softwarerobot bepaalde taken van een medewerker automatisch uitvoert. Een mail openen, een rekenblad invullen met gegevens uit een databank en daarna een proces initiëren om een ander type correspondentie naar de burger op te sturen: dat hoeft op die manier bijvoorbeeld niet meer fysiek te gebeuren. Zo’n proces kunnen we automatiseren, via één softwareoplossing en zonder menselijke tussenkomst. Zo krijgt de medewerker meer tijd om bezig te zijn met klantgerichte en creatieve taken, zoals het contact met de burger.”

Oplossingen op maat

Belfius biedt via de Smart City Diensten ook toepassingen die volledig op maat ontwikkeld worden voor steden en gemeenten, maar ook voor OCMW’s, politiezones, ziekenhuizen, sociale secretariaten,… “We werken nu bijvoorbeeld aan een toepassing voor een Waalse stad, die het proces van aangetekend schrijven minder tijdrovend wil maken”, vertelt Ronny Neckebroeck. “Ook aanvragen voor adreswijzigingen, bewonerskaarten en een e-loket zijn voorbeelden van slimme digitale oplossingen voor steden en gemeenten waar we aan werken.”

Dat bekent niet dat gemeentepersoneel binnenkort massaal vervangen wordt door robots. “Dat is weinig realistisch en daar gaat het helemaal niet om”, verzekert Ronny Neckebroeck. “We automatiseren om de robot net uit de mens te halen, zodat een medewerker tijd krijgt om meer toegevoegde waarde te creëren met de klant of de burger als centrale focus. Want dat kan een robot niet overnemen. Dankzij onze oplossingen kunnen overheden sneller en kostenefficiënt reageren op veranderingen, zonder de mens te vervangen. De uiteindelijke winnaar is de burger, die een beter en sneller contact krijgt met zijn lokaal bestuur.”