Software beheert automatisch digitale netwerken

Internet, digitale televisie, wifi, 4G: we leven in een via complexe netwerken verbonden samenleving. Bedrijven, burgers, overheid: iedereen is er afhankelijk van. Achter een smartphone- en computerscherm schuilt een wereldwijd netwerk van kabels, toestellen, infrastructuur, verbindingen, standaarden en protocollen. Dat alles als één geheel managen is geen sinecure. Problemen tijdig detecteren en lokaliseren, uitgevallen toestellen door een back-up vervangen, apparaten herconfigureren: alles gebeurde vroeger grotendeels manueel. Met Dataminer, het krachtige softwareplatform van Skyline Communications, kan alles gedigitaliseerd en geautomatiseerd worden.

Dankzij internet is er een nieuwe economie ontstaan en zijn mensen over heel de wereld letterlijk met elkaar verbonden. Skyline Communications werkt aan slimme oplossingen voor een geconnecteerde wereld. Daarnaast werkt het bedrijf niet vervuilend: het gebruikt geen grondstoffen, het duurzame kantoor wordt opgewarmd en afgekoeld via geothermie, er is een groendak en sterke isolatie.