Speciaal bufferblok bestrijdt wateroverlast

Het Fluvio® buffer- en infiltratieblok van Artstone is een betonnen holle blok in rastervorm, dat geplaatst wordt onder de waterdoorlatende afwerking van een parking, oprit of terras. Dit ecologische systeem vangt het teveel aan regenwater van dak of andere oppervlaktes op door buffering in het betonblok. Wanneer het waterpeil voldoende is gezakt, wordt het regenwater afgevoerd om infiltratie mogelijk te maken. Het regenwater moet dus niet worden afgevoerd naar het rioleringsnet. Gevolg? De riolering wordt minder belast en het risico op wateroverlast verkleint aanzienlijk.

Het buffer- en infiltratieblok houdt ook het grondwaterniveau op peil, wat op lange termijn belangrijk is voor ons drinkwater. Het systeem is extra aantrekkelijk dankzij de eenvoudige plaatsing en het direct toepasbare gebruik. Fluvio® vermijdt andere milieubelastende en onpraktische systemen. Want het maakt geen gebruik van pompen of andere technieken die minder duurzaam zijn, zoals kunststof kratten en gevaarlijke open wadi’s.