Stadsrenovatie creëert nieuwe dynamiek

Het stadsvernieuwingsproject h^aqua is voor het Harelbeekse stadsbestuur een uitgelezen kans om mooie publieke ruimtes en woonomgevingen te creëren. Harelbeke krijgt een volledig vernieuwd centrum:  het Marktplein wordt opnieuw ingericht en op de oevers van de Leie komt nieuwe woon- en winkelgelegenheid.

In die renovatie kiest Harelbeke bewust voor een duurzame aanpak. Speerpunten van die aanpak: ecologie, energie en ruimtelijke kwaliteit. En dat uit zich in elke projectfase: van het ontwerp (duurzame stroomopwekking, groen Moleneiland als ontmoetingsplaats voor sociale duurzaamheid, ecologische vispassage, fietsersbrug) tot de uitvoering (transport via water, materialen sorteren en recycleren…).

Tot slot is er de aansluiting van verschillende gebouwen, waaronder enkele bestaande stadsgebouwen, op een nieuw warmtenet. Die geeft het project een belangrijke meerwaarde. De restwarmte van de verbrandingsoven Imog wordt tot in het centrum van de stad gebracht.