Studenten creëren duurzame woonzorgomgeving

De Mechelse onderwijsinstelling Thomas More lanceerde in 2014 het afstudeertraject ‘Interieur & Service Design’. Deze opleiding speelt in op noden in onze samenleving. Studenten leren er hoe innovatieve designoplossingen een belangrijke rol spelen in  maatschappelijke uitdagingen:  het onderwijs van de toekomst,  duurzaam voedselgebruik, eerlijke handel, natuurbehoud, duurzaam toerisme, inclusie van ouderen, de gastvrije stad, vluchtelingen, enzovoort. Daarbij staat de gebruiker altijd centraal.

Om een ideale leeromgeving en -methode voor de studenten ‘Interieur & Service Design’ te creëren, wordt gewerkt met echte opdrachtgevers en vanuit een reële behoefte. In deze context werkten ze de voorbije 2 jaar aan het ontwerp van de (semi-) publieke ruimtes van het toekomstige Mechelse woonzorghuis Hof van Egmont. Daarbij ligt de nadruk op waardig ouder worden bij de bewoners. Ouderen krijgen er mogelijkheden om zelfstandig te blijven en actief deel uit te maken van de samenleving. De biosupermarkt en lunchbar worden er bijvoorbeeld uitgebaat door de senioren zelf.