Toegankelijke palliatieve zorg voor ouderen

De onnodige opname van een palliatieve oudere in de acute afdeling van een ziekenhuis heeft niet alleen een negatieve emotionele impact. Het komt de palliatieve zorg ook niet ten goede. Daarom wil Woonzorgcentrum Sint-Vincentius Avelgem deze mensen een snelle en gepaste opvang bieden.

Sinds 1 september 2015 loopt een proefproject in 2 kamers van het erkende kortverblijf. Het focust op ouderen voor wie mantelzorg of thuiszorg niet langer haalbaar blijkt, maar voor wie een opname in een ziekenhuis niet nodig is. Zij kunnen dicht bij huis sterven, ver weg van de kille ziekenhuisomgeving en omringd door uitstekende palliatieve zorg. De familie is dag en nacht welkom en kan ook in het centrum overnachten.

Het Woonzorgcentrum bepaalt de doelgroep op basis van 3 wetenschappelijk gefundeerde meetinstrumenten. Het gaat om ouderen die in aanmerking komen voor een plan palliatieve zorg, met een volledig palliatief statuut, een levensverwachting van 3 maanden en een score van 60 procent of minder op de ‘palliative performance scale’.