Totaalplan voor een smart ziekenhuis

Een totaalplan moet van het Centre hospitalier régional de Liège een ‘smart’ ziekenhuis maken. Tegen 2019 moet de grootschalige renovatie van het informaticasysteem voltooid zijn.

Het plan SMART HOPITAL omvat heel wat projecten. Het CHR ontwikkelt voor zijn patiënten applicaties die twee grote functionaliteiten omvatten: gezondheidscoaching en de verantwoordelijkheid van de patiënt voor het beheer van zijn administratieve en medische gegevens. Er komen apps rond de opvolging van migraine, de opvolging van diabetes en de ambulante psychiatrische begeleiding. Uniek aan dit project is het mobiele platform dat potentieel alle medische domeinen bestrijkt.

Een andere ontwikkeling is het beveiligde portaal MyCHR, dat toegankelijk is via de website van het ziekenhuis. Daarmee kan de patiënt online een afspraak maken met de artsen, zonder enige tussenkomst van het ziekenhuispersoneel. Dat portaal wordt nog uitgebreid met het onlinebeheer van facturen.

Met dit project speelt het ziekenhuis in op de uitdagingen in de ziekenhuissector: hervorming van de financiering, de verantwoordelijke patiënt die zijn eigen gezondheid in handen neemt, geïndividualiseerde geneeskunde, enzovoort. Binnenkort wordt het slimme ziekenhuis dankzij een proactieve en soepele aanpak toegankelijk voor de voltallige bevolking, de stad en haar partners.