Transparante en begrijpbare steun

Leefloon en andere uitkeringen blijken vaak ontoereikend. Daarom bieden vele OCMW’s mensen met een beperkt inkomen aanvullende steun, gefinancierd met eigen middelen.

In het Gentse OCMW stond dat systeem onder druk. Voor de medewerkers van de Sociale Dienst was het actualiseren van de aanvullende bijstand een prioriteit. Ook de evolutie naar administratieve vereenvoudiging was een reden om de regelgeving onder de loep te nemen.
Het nieuwe systeem streeft naar de toekenning van een inkomen dat toelaat menswaardig te leven maar verliest hierbij het spanningsveld met de minimuminkomens niet uit het oog.

Een nieuwe tool, die huidige procedures en maatregelen vervangt, ondersteunt de maatschappelijk werkers en individualiseert het systeem voor toekenning en berekening van deze hulp. Met objectieve criteria en op basis van de levenssituatie van personen, bepaalt de tool welke steun het OCMW extra kan geven. Het project beoogt een betere levenskwaliteit voor de Gentenaars, kan andere lokale besturen inspireren en creëert administratieve vereenvoudiging.