Universiteit Namen vormt wereldburgers van morgen

PUNCH is een van strategische pijlers van de Universiteit van Namen, die ingevoerd werden in oktober 2011. Het staat voor ‘Pédagogie Universitaire Namuroise en CHangement‘. PUNCH moedigt het lerarenkorps aan om gebruik te maken van een gedifferentieerde en participatieve onderwijsmethode, die de leerling in het centrum van het leerproces zet. De student bouwt zo kennis op, op basis van concrete onderzoekssituaties, ervaringen, behoeften, specifieke interesses, enzovoort.

De doelen van PUNCH? Professoren stappen uit hun traditionele rol van puur kennis delen, naar een rol als coach die studenten aanzet om te leren over verschillende activiteiten heen. Daardoor geven ze opnieuw zin aan hun metier. Er komt meer interactie met de studenten via efficiëntere en meer stimulerende onderwijsmethodes. Bovendien leiden de uitwisselingen tussen professoren onderling tot wederzijdse inspiratie. Daardoor gaan ze ook samen nieuwe colleges uitwerken.

De studenten zelf zoeken een antwoord op vragen die hen bezighouden. Ze worden zelf actoren in de oplossing, doordat de professoren hun nieuwsgierigheid en hun inventiviteit aanwakkeren. De studenten beschouwen hun opleiding als een plek waar ze samenwerken en elkaar helpen en waar ze kunnen ontdekken hoe ze voordeel kunnen halen uit elkaars kwaliteiten.