Overheden en bedrijven kijken te vaak naar elkaar om de eerste stap te zetten

Frank Beliën
oprichter Living Tomorrow

Van hartaanval-drone tot rusthuisrobot

Zorgcentra en bedrijven kijken met belangstelling naar de toekomst. “Living Tomorrow is de matchmaker: het brengt beide partijen bij elkaar”, zegt Frank Beliën, oprichter van Living Tomorrow.

‘Carehome of the future’ is een van de projecten van Living Tomorrow. Net als vele andere initiatieven van deze proeftuin stimuleert het brainstorms tussen de meest diverse partijen: bedrijven, overheden, zorgcentra…

Het doel? De visie en de oplossingen ontwikkelen die de toekomst vorm zullen geven. “Overheden en bedrijven willen allebei anticiperen op toekomstige trends. Maar vaak kijken ze vooral naar elkaar om de eerste stap te zetten”, meent Frank Beliën.

Living Tomorrow countert die patstelling door alle partijen samen te brengen, een visie te ontwikkelen en synergiëen te zoeken. “De praktijk bewijst dat dit werkt. Er zijn al enkele inspirerende projecten ontstaan”, zegt Frank Beliën overtuigd.

Hartstilstand

Een sprekend voorbeeld is de Ambulance Drone, een project van de universiteiten van Delft en Gent, enkele spoeddiensten en Living Tomorrow. Dit project wil de gemiddelde interventietijd van nooddiensten verlagen van 10 minuten naar 1 minuut. Bij een hartstilstand is die tijdswinst cruciaal.

De Ambulance Drone is in dit scenario een vliegende EHBO-koffer. Dankzij een camera op de drone volgt de spoeddienst de toestand op de voet en geeft de spoedarts in de controlekamer instructies aan de persoon ter plaatse.

De drone haalt snelheden tot 100 km/uur en vliegt in één rechte lijn naar zijn bestemming. Die vindt hij via gps-technologie en het gsm-signaal van de persoon die de hulpdiensten gebeld heeft. Het is nu enkel nog wachten op aangepaste wetgeving in België om het project operationeel te maken.

Minder kosten, meer comfort

Spectaculair, maar de zorg van de toekomst is meer dan alleen technologie. “Slimme zorg betekent ook een betaalbare en inclusieve zorg”, vindt Frank Beliën. “Daarom gaat Carehome of the Future op zoek naar technologie op mensenmaat, die én de kosten drukt én het comfort van rusthuisbewoners en verzorgers verhoogt.”

Zorgrobots in woonzorgcentra zijn zo’n technologisch snufje. Ze meten temperatuur en hartslag bij de bewoners, heffen zware spullen in de plaats van de zorgverlener, houden de bewoners gezelschap en bieden hen een luisterend oor. Technologie met een harde en een zachte kant dus. En wie denkt dat die innovaties enkel gesmaakt worden door computer whizzkids en digital natives, heeft het mis. “De senioren zijn tuk op technologie”, zegt Frank Beliën tevreden.