Virtual reality om zorgvragers met dementie beter te begrijpen

Zorgverleners en mantelzorgers onderdompelen in de wereld van een zorgvrager met dementie. Dat is het doel van een project van het wzc O.L.V.-Beerse en het HIVSET uit Turnhout, dat (post)secundaire opleidingen biedt voor verzorging en verpleging, vorming en begeleiding. En om dat doel te bereiken, maakte het HIVSET met steun van de provincie Antwerpen 4 video’s die gebruik maken van virtual reality.

De vakgroep geriatrie en het zorgethisch lab deSpiegeling van het HIVSET werken al jaren aan projecten om de empathie voor zorgbehoevenden te vergroten. De 360 gradenvideo’s in dit project kunnen met een VR-bril bekeken worden: als je je hoofd beweegt, draait het beeld mee. Elke video volgt een stadium van dementie. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen zo echte inzichten en worden gemotiveerd om nog betere zorg te verlenen.

Vandaag gebruikt het HIVSET de video’s in de opleiding zorgkunde en verpleegkunde. Maar het wil ook deze VR-bril-dementie meer gaan inzetten in vormingen in de woonzorgcentra en in de thuiszorg. Op die manier levert het een zinvolle bijdrage aan betere zorg voor de groeiende groep van zorgvragers met dementie.