Virtueel lab bereidt studenten voor op beroepsleven

Lesgevers in de paramedische richting van de Haute Ecole Libre Mosane (HELMo) ontwikkelden in nauwe samenwerking met specialisten op het terrein een virtueel laboratorium voor medische analyses.

Het virtueel medisch lab, dat online toegankelijk is, is een kopie van een echt laboratorium voor medische analyse. Elke virtuele dienst beschikt over ruimtes waar de student toegang heeft tot video’s, foto’s en oefeningen die de technieken en de specifieke apparatuur voor die diensten illustreren. Door naast de praktijklessen en de hoorcolleges extra taken uit te voeren, ontwikkelen de studenten hun competenties. De student vindt op eenzelfde interactief platform alle kennis terug die hij nodig heeft voor hij kan starten met zijn klinische stages. Deze tool koppelt schoolonderricht aan professionele realiteit.

Op dit moment bestaat er geen enkel gelijkaardig interactief leerplatform voor de ontwikkeling van beroepsvaardigheden in de medische biologie. Met dit project zet het opleidingsteam een stap verder in de richting van zelfstandig en gepersonaliseerd leren, dat het onderwijsdecreet-Marcourt vooropstelt.