Vragenlijst gaat draagkracht van mantelzorgers na

Het Vlaams Platform van Verwijzende Instanties voor Personen met een Handicap liet in 2012 een instrument ontwikkelen dat Prisma werd gedoopt. De doelstelling: Mantelzorg zo lang mogelijk haalbaar houden. Want vaak gaat het leeuwendeel van de aandacht naar de persoon met een handicap en niet naar de mantelzorger.

Aan de hand van een gesloten vragenlijst brengt Prisma de draagkracht en -last van een mantelzorger in kaart. Op basis van de resultaten krijgt de hulpverlener een zicht op de factoren die invloed hebben op de draaglast en de draagkracht van een mantelzorger. Hij kan dan gerichte acties nemen om beter tegemoet te komen aan hun noden en hen te helpen hun draagkracht te versterken. Waar is ondersteuning nodig, hoe kan die georganiseerd worden, hoe vertalen we dit naar een actieplan?

Onlangs werd het instrument nog gebruiksvriendelijker gemaakt dankzij de digitale versie, via website en app. De mantelzorger heeft de regie in handen en vult de antwoorden in op zijn eigen ritme. Na afloop volgt een bespreking en wordt nagegaan hoe de situatie van de mantelzorger concreet kan verbeteren.