Vreemdelingendossiers in een digitaal platform

Het stadsbestuur van Lier maakt sinds vorig jaar gebruik van een digitaal platform voor het beheer van vreemdelingendossiers. Het werd ontwikkeld in samenwerking met enkele andere gemeentebesturen en de federale Dienst Vreemdelingenzaken. De module automatiseert de aanvragen in elk stadium van de procedure. Alle workflows en documenten zijn altijd voorhanden voor iedere medewerker. Die krijgt ook een up-to-date overzicht van openstaande taken via een globaal of persoonlijk dashboard.

De toepassing streeft naar een maximaal hergebruik van persoonsgegevens en aanvragen voor de diverse besturen. De dossiers kunnen ook gemakkelijk uitgewisseld worden tussen gemeentes. Papieren documenten worden tot een minimum herleid en de digitale controle van de gegevens moet identiteitsfraude vermijden. Voor de burger leidt het digitale beheer van zijn dossier tot minder verplaatsingen en een betere en snellere service. De kostprijs van het project bedraagt 40.000 euro, gespreid over een periode van 4 jaar.