We evolueren naar just-in-time learning: studenten geven aan wat ze al kennen en de docent speelt daarop in

Caroline Pauwels
rector Vrije Universiteit Brussel

VUB vindt onderwijs en onderzoek opnieuw uit

Een college in het OCMW? Virtueel les volgen bij buitenlandse docenten? Of met bedrijven innoveren? Rector Caroline Pauwels en prorector Paul De Knop van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) stellen de universiteit van de 21ste eeuw voor.

Nieuwe denkmodellen, innoverende samenwerkingen, een gediversifieerde financiering… Als kenniscentrum in het hart van Europa richt de VUB haar onderzoek en onderwijs op de toekomst.

Levend studielab

Caroline Pauwels, rector VUB: “We houden de vinger aan de pols van de samenleving. Zo gebruiken we Brussel, een jonge, multiculturele wereldstad, als levend studieobject. Studenten volgen les op locaties als het OCMW, waar ze de uitdagingen van de 21ste eeuw van dichtbij ervaren en in hun studie of onderzoek integreren. Er is ook het BRUTUS tutoring-project: VUB-studenten die leerlingen uit het middelbaar begeleiden om kansarme talenten vlotter te laten doorstromen naar een universitaire studie.”

De VUB vernieuwt ook haar manier van lesgeven. Volgens de rector ontwikkelt zich dat naar just-in-time learning, wat beter aansluit bij hoe jongeren leren. “Zij geven aan wat ze al kennen, de docent speelt daarop in. En we integreren het digitale, als middel, niet als doel.”

Digitaal kenniscentrum

Een sterk voorbeeld van dat digitale is het Learning & Innovation Center (LIC) dat de Vrije Universiteit Brussel samen met haar Franstalige zusteruniversiteit Université libre de Bruxelles bouwt. Dit unieke kenniscentrum zal openstaan voor studenten, onderzoekers, burgers én bedrijven.

Prorector Paul de Knop: “Het LIC wordt een levend laboratorium in de wereldstad Brussel. Een futuristisch, digitaal centrum om samen vernieuwend te studeren, onderzoeken en ondernemen. Door interdisciplinair en met andere organisaties kennis te delen, vinden we sneller oplossingen voor de uitdagingen van morgen: energie, vergrijzing, digitalisering, mobiliteit…”

Het Learning & Innovation Center van de VUB geeft studenten, onderzoekers en bedrijven de kans om samen te innoveren
Paul De Knop, prorector Vrije Universiteit Brussel

De VUB kijkt daarbij ook over de grenzen. De universiteit trekt bewust buitenlandse studenten aan en biedt anderstalig onderwijs aan, zoals de Bachelor of Social Science.

Caroline Pauwels: “De ontmoeting tussen culturen leidt sneller tot interessante kennisoverdracht en betere onderzoeksoplossingen. Straks ook door te ‘leren op afstand’: via digitale verbindingen met buitenlandse universiteiten krijgen studenten wereldwijd les en wisselen onderzoekers inzichten uit.”

Innovatie-incubator

Het LIC is ook een samenwerking met het Brussels Gewest en hightechbedrijven als Proximus, Barco, Huawei en Commscope. Ook voor hen wordt het LIC een innovatie-incubator. Of dat het vrije onderzoek niet onder druk zet?

Paul De Knop: “Je eigenheid bewaak je zelf. We leggen in de onderzoeksovereenkomsten altijd heel goed vast dat de resultaten niet gemanipuleerd mogen worden. Het is wel slim om, via win-winsamenwerkingen, je inkomsten te diversifiëren. Daarom gaven we via Belfius een obligatielening uit, onder thesauriebewijzen op lange termijn. Een primeur in West-Europa, en een bewijs dat de bedrijfswereld in onze toekomstvisie gelooft. Het LIC biedt dan ook de kans om vruchtbaar samen te werken aan vernieuwingen. Zo helpen we België de leiding te nemen in de digitale economie.”