Warmtenet recupereert 100 procent restwarmte

In 2012 startte Eeklo al een technische en economische haalbaarheidsstudie rond een warmtenet. Dat maakt integraal gebruik van de restwarmte uit de afvalenergiecentrale IVM, die jaarlijks een restwarmte-equivalent van 10 miljoen m³ aardgas uitstoot.

Eeklo was ook al een pionier voor windenergie in Vlaanderen. De coöperatieve aanpak van de gemeente, met rechtstreekse participatie van de bevolking wordt als een voorbeeld gezien van een sociaal rechtvaardige energietransitie.

Met de aanleg van een warmtenet, gevoed door hernieuwbare energie, zet de stad verdere stappen in het verhaal van een duurzame, klimaatbestendige toekomst. Het project heeft ook een voorbeeldfunctie: het moet warmtenetten onder voorwaarden administratief en juridisch mogelijk maken in Vlaanderen, in het bijzonder de mogelijkheid voor burgers om rechtstreeks financieel in het project te participeren.