Waterstof als zero-emissie alternatief

WaterstofNet is een Vlaamse vzw die overheid, bedrijven en burgers informeert over de duurzame toepassingsmogelijkheden van waterstof. Waterstof is een ideaal opslagmedium voor hernieuwbare energie ut zon of wind. De interessantste optie om waterstof in te zetten is de mobiliteitssector. Zeker omdat de vraag naar zero-emissietransport en het gebruik van groene elektriciteit voortdurend toeneemt.

WaterstofNet brengt Vlaamse industriële spelers, overheden en kennisinstellingen bij elkaar voor demonstratieprojecten. Via de gezamenlijke ontwikkeling van projecten en het promoten van een waterstofeconomie, groeit zowel het competitief voordeel van bedrijven als de werkgelegenheid in Vlaanderen.

Voertuigen op waterstof zijn niet alleen emissievrij, maar ook stil. Op die manier bevorderen ze de levenskwaliteit in steden. Vergeleken met elektrische vervoermiddelen hebben voertuigen op waterstof een grotere actieradius en een veel hogere tanksnelheid.