Als 50 procent van de energiewinst terugvloeit naar de investeerder is dit project ook commercieel haalbaar

Luc Stijnen
directeur Zonnige Kempen

Wegdek verwarmt sociale woningen

Asfalt kan in de zomer behoorlijk heet worden. 13 sociale woningen in Zoerle-Parwijs, een deelgemeente van Westerlo, recupereren die warmte en gebruiken ze in de winter voor hun vloerverwarming.

Bij de bouw van sociale woningen meteen 30 jaar vooruitblikken rond duurzaamheid en energiezuinigheid: zo luidde de wedstrijd die de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen goed tien jaar geleden uitschreef. Luc Stijnen, directeur van Zonnige Kempen: “Als jongste sociale bouwmaatschappij van Vlaanderen waren wij van meet af aan begaan met die thema’s. Onze inzending kwam als beste uit de bus en we kregen subsidies om het project te realiseren.”

Zonnecollector onder de grond

Het demonstratieproject kreeg vorm op een braakliggend terrein in het centrum van Zoerle-Parwijs. Het implementeerde technieken als zonneboilers, fotovoltaïsche zonnepanelen, doorgedreven isolatie en een geavanceerd ventilatiesysteem.

54 ton

Jaarlijkse besparing in CO2 door het geavanceerde energieconcept, ongeveer evenveel als de gemiddelde jaaruitstoot van 20 personenwagens.

De meest opvallende ingreep? De installatie van een zonnecollector, die via een buizensysteem in het wegdek de warmte zo’n 50 meter onder de grond bijhoudt. De zand- en kleilagen houden de warmte lang vast. Een warmtepomp brengt de opgeslagen zonnewarmte in de winter tot in de woonkamers. In de zomer koelt het asfalt sneller af, waardoor het langer meegaat.

Om het complex te realiseren, werkte Zonnige Kempen samen met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). “Voor het zontechnische gedeelte deden we een beroep op de expertise van een privépartner, namelijk IZEN Energy Systems”, vertelt Luc Stijnen.

Bewoners leren omgaan met hun woning

Dankzij het toegepaste energieconcept jagen de bewoners jaarlijks ongeveer 54 ton minder CO2 de lucht in. De huurders van het bouwcomplex zijn vooral tevreden over hun lage energiefactuur. Een gezin van drie bijvoorbeeld spendeerde het eerste jaar 450 euro aan energiekosten.

Luc Stijnen benadrukt dat informeren en begeleiden essentieel zijn. “We leren de bewoners optimaal gebruikmaken van hun woning en het ventilatiesysteem. Door de nadruk te leggen op de financiële consequenties lukt het om de huurders te overtuigen.”

“Het project heeft in die 10 jaar ruimschoots zijn nut bewezen”, besluit Luc Stijnen. “De kinderziektes haalden we eruit. Een aantal principes en het concept van de woning zelf hebben we achteraf nog toegepast. Maar het woonproject in Zoerle-Parwijs is wel het meest verregaande dat we al realiseerden.”

De vraag is of zo’n project ook levensvatbaar is zonder subsidies. “Dat hebben we onderzocht. En ja, als 50 procent van de energiewinst terugvloeit naar de investeerder is het ook commercieel haalbaar.”