Wijkagent verwerkt ‘vaststelling van woonst’ digitaal

Burger@verhuizen is een automatiseringsproject van de Stad Aalst dat beantwoordt aan de 2020-doelstelling van onderzoek, ontwikkeling & innovatie in de openbare sector. Het is een oplossing voor de digitale verwerking van de ‘vaststelling van woonst’ door de wijkinspecteur.

De burger geeft een verhuizing aan via een elektronisch loket of aan het bevolkingsloket. Na registratie wordt de aangifte digitaal overgemaakt aan de politie en is ze zichtbaar in het dashboard van de wijkagent. De vaststelling ter plaatse gebeurt volledig digitaal, waarna ook het advies digitaal vertrekt naar de dienst Burgerzaken. Ten slotte volgt de inschrijving (of niet-inschrijving) in de bevolkingsregisters.

Een correcte en efficiënte controle draagt bij aan de opstart van onderzoeken naar andere criminaliteitsvormen: sociale en domiciliefraude worden sneller opgespoord. Bovendien bevordert een goede digitale registratie de vlotte opvolging en opzoeking van gegevens.