Smart Award Nominee

Windmolenpark levert groene stroom voor stad en spoor

De stad Sint-Truiden investeert samen met Electrabel, Infrabel en de Brusselse Elektriciteitsintercommunale in het windturbinepark dat door Greensky cvba wordt gebouwd. Dat levert niet alleen elektriciteit voor het openbare net, maar ook voor het treinverkeer.

“Wij geloven dat een beleid met de focus op duurzaamheid, innovatie en groene mobiliteit ook economische voordelen oplevert”, vertelt burgemeester Veerle Heeren. “Dat is een van de redenen waarom onze stad 23 procent van de aandelen van Greensky cvba bezit. In 2015 werden de eerste 7 turbines van elk 2 megawatt in gebruik genomen in Gingelom.”

Trein op windenergie

Een derde van de energieopbrengst van de windturbines in Gingelom gaat naar het openbare stroomnet, wat groene energie voor de inwoners oplevert. Om de bewoners uit de buurt van het park nauwer te betrekken, kregen ze de kans om aandelen te kopen en dus mee te investeren in dit project. Tijdens de voorafgaande infosessies in Gingelom en Landen hing een heel positieve sfeer en was er geen tegenstand tegen het windturbinepark.

Via een duurzaam beleid willen we onze inwoners sensibiliseren voor de klimaat- en milieuproblematiek
Veerle Heeren, burgemeester Sint-Truiden

Minder zichtbaar, maar qua impact niet te onderschatten: de turbines leveren ook stroom aan het spoornet van Infrabel, via een hoogspanningspost van Infrabel. Veerle Heeren: “Op de hst-lijn Leuven-Luik en de klassieke spoorlijnen Leuven-Luik en Hasselt-Landen rijden dagelijks 170 treinen die door dit project aangedreven worden door windenergie. Naast de puur economische winst levert dit ook een verminderde CO2-uitstoot van 16.000 ton per jaar op.”

De koppeling van Greensky aan het spoorwegnet is een vrij uniek initiatief. Twee derde van de energieopbrengst is bestemd voor het treinverkeer. “Ik hoop op ons grondgebied nog 3 windturbines te plaatsen,” zegt Veerle Heeren tot slot. “Hiervoor zijn we nu op zoek naar privépartners.”

22 elektrische wagens

Sint-Truiden gaat ondertussen door op zijn duurzame elan. Het voorbije jaar vernieuwde de stad haar wagenpark met 22 elektrisch aangedreven wagens. En het zwaar rollend materieel wordt vervangen door vrachtwagens op CNG (aardgas). Het leverde de stad de Klimaatprijs van de Vlaamse regering op.