Ziekenhuiszorg aan huis voor hartpatiënten

Circa 230.000 Belgen lijden aan een hartkwaal. Het CHU UCL van Namen richtte een dienst voor transmurale zorg op voor die hartpatiënten. Die ondersteunende dienst bestaat al sinds 2016. De werking draait rond een partnership tussen enerzijds een verwijzende cardioloog en verpleegkundige die kunnen rekenen op de steun van het volledige cardiologisch team en anderzijds huisartsen en verpleegkundigen die de patiënt thuis bezoeken.

De dienst cardiologie van het universitair ziekenhuis wil zo de omkadering van de patiënten thuis versterken. Op die manier kunnen zij zo lang mogelijk en in de beste omstandigheden thuis blijven. Met dit project wil het CHU UCL van Namen niet alleen de levenskwaliteit en de tevredenheid van hartpatiënten verbeteren. Het wil ook de risico’s op herval verkleinen en nieuwe ziekenhuisopnames voorkomen.

Om het project nog innovatiever te maken en de betrokkenheid van de patiënt nog te vergroten kunnen didactische tools, toezicht via telemonitoring en een door alle ziekenhuizen gevoede database, zeker een meerwaarde betekenen.